Introduction Activities Project References Repair & Results Marine Scrubber Repair Supervision and inspection Contact
Supervision & Inspection

Supervision & Inspection

Worldwide Stainless Steel Condition Inspection and Stainless Steel Corrosion Damage Inspection & Project Supervision Services

TECHNICAL INSPECTIONS AND REPORT SUBJECTS:

Wereldwijde inspecties m.b.t. de roestvast staal oppervlakteconditie en inspecties van roestvast staal corrosieschade, alsook verzorgen wij de projectsupervisie.

TECHNISCHE INSPECTIES EN RAPPORTONDERWERPEN:

INSPECTION / SUPERVISION STAINLESS STEEL SURFACE TREATMENT PROJECTS IN REGARDS TO THE REMOVAL TREATMENTS OF:

INSPECTIE / TOEZICHT ROESTVAST STALEN OPPERVLAKTEBEHANDELINGSPROJECTEN MET BETREKKING TOT DE VERWIJDERINGSBEHANDELINGEN VAN: